Trend zo západu: Sales outsourcing ako novodobý fenomén

Sales outsourcing je novodobý fenomén, ktorý sa pomaly ale isto dostáva aj na Slovensko. Aj keď v zahraničí je to už bežná prax, Slováci sú voči outsourcingu stále skeptickí. V tomto príspevku sa pozrieme na to, čo sales outsourcing vlastne znamená a aké sú jeho hlavné výhody.

Čo je sales outsourcing?

Sales outsourcing je proces, kedy spoločnosť prenecháva svoje obchodné aktivity na externú firmu. Táto firma sa potom stará o hľadanie nových klientov, predaj produktov alebo služieb a stará sa o zákazníkov. Sales outsourcing môže byť čiastočný alebo úplný.

Prečo by ste mali zvážiť sales outsourcing?

V zahraničí je sales outsourcing už bežnou praxou. Spoločnosti tým získavajú šetrenie budgetu na onboardingu nových zamestnancov, menej nákladov na prevádzku interného zamestnanca a zvyšujú obrat získaním nových klientov. Outsourcingové firmy majú skúsenosti s rôznymi oblasťami a môžu poskytnúť lepšiu kvalitu služieb ako interní zamestnanci.

Výhody sales outsourcingu:

1. Zvýšenie obratu

Outsourcingové firmy majú skúsenosti s rôznymi oblasťami a môžu poskytnúť lepšiu kvalitu služieb ako interní zamestnanci. Toto vedie k zvýšeniu obratu spoločnosti.

2. Šetrenie nákladov

Spoločnosti, ktoré spolupracujú s outsourcingovou firmou, zvyšujú aktivity obchodníkov a nechávajú im priestor venovať sa existujúcim klientom a pracovať na cross sell a up sell. To vedie k šetreniu nákladov na prevádzku interného zamestnanca.

3. Skúsenosti

Outsourcingové firmy majú skúsenosti s rôznymi oblasťami a môžu poskytnúť lepšiu kvalitu služieb ako interní zamestnanci. Toto vedie k lepšej kvalite služieb a spokojnosti klientov.

Sales outsourcing je novodobý fenomén, ktorý sa pomaly ale isto dostáva aj na Slovensko. Aj keď v zahraničí je to už bežná prax, Slováci sú voči outsourcingu stále skeptickí. V tomto príspevku sme si pozreli, čo sales outsourcing vlastne znamená a aké sú jeho hlavné výhody. Ak sa chystáte rozšíriť svoje obchodné aktivity, určite by ste mali zvážiť sales outsourcing ako možnosť.