Projekt Selluxon a Coldcalling.sk

Školenie telefonovania, taktiež akvizičná činnosť pre našich obchodných partnerov. Pomáhame vám na oboch frontoch, či už chcete aby sa vaši obchoďáci venovali huntingu, alebo chcete svojich seniorov nasadiť na existujúce partnerstvá.

Slovenský trh sa pomaly prispôsobuje

Náš trh ešte stále nie je tejto myšlienke úplne otvorený. Mnohí naši klienti nám však dávajú pozitívnu spätnú väzbu a vidia reálnu pridanú hodnotu v tom, čo robíme. Sme tu na to, aby sme zrýchlili procesy a aby sme znižovali rozpočet na nových obchodníkov, čo sa na ekonomike firmy veľmi rýchlo odrazí.

O nás


V našom tíme máme skúsenosti s interným obchodným manažmentom a často sa stretávame s problémom nedostatku času, s zdĺhavým onboardingom, obmedzenými kapacitami na vyhľadávanie nových kontaktov, prípadne neplnenia plánov kvôli slabej akvizícií.

Preto vznikol projekt Selluxon a Coldcalling. Pomáhame iným firmám vyriešiť túto situáciu. Našou hlavnou snahou je odbremeniť vás od neustáleho telefonovania studených kontaktov a venovať sa rozvíjaniu biznisu u vašich existujúcich klientov. Sme presvedčení, že takto sa budete môcť sústrediť na existujúcich klientov, zlepšiť tak svoje obchodné výsledky, pretože hunting zabezpečíme my.

Skúsenosti
,
ktoré máme sme pretavili aj do projektu coldcalling.sk. Táto divízia sa venuje školeniu obchodníkov v telefonovaní a je zameraná primárne na získavanie stretnutí.

Projekt ColdCalling
má za úlohu podeliť sa s našim know-how. Zabezpečíme, aby sa z obchodníkov, ktorých vyškolíme v telefonovaní, stali úspešní hunteri a zvýšili percento úspechu až o 70 %.
 
Jedinečnosť
je aj v našom prístupe. Pomôžeme vám s dlhodobým rastom vašich výsledkov. Našimi ideálnymi zákazníkmi sú firmy typu SME´s alebo startupy, ktoré potrebujú pomoc s externým obchodným zastúpením.
Pomôžeme vám s vašimi obchodnými výsledkami. Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste si radi objednali naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!


Peter Thuranský I CEO


Čo nás robí jedinečnými?

Naša spoločnosť sa nezameriava len na cold calling a dohadovanie stretnutí. Snažíme sa pochopiť potreby našich klientov a navrhnúť im riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť ich ciele. Sme flexibilní a prispôsobujeme sa potrebám každého klienta individuálne.

Naše SLUžBY
  • Cold calling
  • Sales outsourcing
  • Školenie telefonovania
  • Tvorba databázy
  • Tvorba obchodnej stratégie
  • Sales management outsourcing